บ้านรักดนตรี - ลาดพร้าว 120

♡ สอนดนตรี ♡ คุณภาพดี ♡ ราคาไม่แพง ♡

!!!!! ประชาสัมพันธ์ !!!!!
>>> ติวพิเศษ . IGCSE . IELTS . TOEFL . อย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์จุฬาฯ . (คลิกที่นี่เพื่อดูรวมทุกหลักสูตร)
>>> คอร์สพิเศษ ติวเข้มเปียโน 64 ชม. 18,000 บาท เรียนวันละ 4-6 ชม. เพื่อเร่งรัดนำไปใช้งาน หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องซ้อม
>>> บริการเช่าห้องซ้อมเปียโน ชม.ละ 100 บาท

8) รายชื่อครูผู้สอนครูกบ
ดูแลการเรียนการสอนวิชาดนตรีสากล
สอนวิชาทฤษฎีดนตรีสากล และเปียโน  
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขาดนตรีวิทยา (ทฤษฏีดนตรีตะวันตก-เครื่องดนตรีเอกเปียโน)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  เมื่อปี พ.ศ. 2552    ระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2) สาขานฤมิตศิลป์  คณะศิลปกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  เมื่อปี พ.ศ. 2542

ครูมิ้น
สอนวิชาไวโอลิน
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท สาขาวิชาดนตรีศึกษา  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)    ระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์   มีผลงาน Backing Track ให้กับศิลปินที่มีชื่อเสียงเป็นระยะๆ

ครูอ๋ำอ้ำ
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชา Piano Performance  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)  และ สาขาวิทยุโทรทัศน์สื่อสารมวลชน  คณะนิเทศศาสตร์  มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช    ระดับปริญญาโท สาขาภาษาอังกฤษเพื่อการพัฒนาอาชีพ  คณะภาษาและการสื่อสาร  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)     ผ่านการสอบหลักสูตร Advance Piano/Fundamental Grade 5 จากสถาบันดนตรี Yamaha    ได้รับรางวัลจากการประกวดแข่งขันเปียโนคลาสสิกระดับประเทศ ทั้งจากสถาบัน Yamaha และอื่นๆ หลายรายการ

ครูเอก
สอนวิชากีตาร์ (คลาสสิก /โปร่ง) และอูคูเลเล่
        อดีตบรรณาธิการ และกองบรรณาธิการฝ่ายดนตรี หนังสือกีตาร์ เพลงไทย เพลงสากล ในเครือ บริษัทวนาศิลป์พับบลิชชิ่ง    มีผลงานและประสบการณ์ในการแกะคอร์ดกีตาร์ให้กับหนังสือเพลงต่างๆ มากกว่า 15 ปี   สามารถสอนกีตาร์ได้ทั้งแนว คลาสสิก  ป๊อบ  และฟิงเกอร์สไตล์

ครูต๊อด
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาตรี  คณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย    ผ่านการสอบเปียโนขั้นสูง ระดับ ATCL ของสถาบัน Trinity เมื่อปี พ.ศ. 2537

ครูบ๊อบ
สอนวิชาเปียโน และทฤษฎีดนตรีสากล
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 1)  สาขาวิชาการประพันธ์เพลง (Composition)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)  เมื่อปี พ.ศ. 2553    มีประสบการณ์การทำงานด้านการแต่งเพลง  เรียบเรียงเสียงประสาน   มีทักษะและความสามารถในการสอนการบรรเลงเปียโนด้วยปฏิภาณไหวพริบ (Improvisation) แนวดนตรีหลากหลาย เช่น ป็อบ แจ๊ส คลาสสิก ฯลฯ  เป็นอย่างดี

ครูกี้
สอนวิชาเปียโน และไวโอลิน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารการจัดการ  คณะวิทยาการจัดการ  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครูอเล็กซ์
สอนวิชาขับร้อง (ป็อบ/สากล/ลูกทุ่ง/คลาสสิก)
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรี (วิชาเอกขับร้องสากล)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา   เคยมีผลงานร้องเพลงประกอบรายการโทรทัศน์  บันทึกเสียงเพลงเพื่อใช้สำหรับองค์กรต่างๆ

ครูเต้ย
สอนวิชากีตาร์ (โปร่ง /คลาสสิก) อูคูเลเล่ และเบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกกีตาร์)  คณะครุศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี

ครูยีนส์
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกเปียโน)  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ครูเฟรนด์ชิพ
สอนวิชาขับร้อง (ลูกทุ่ง /ไทยสากล)
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยเจ้าพระยา (นครสวรรค์)   ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท สาขาและมหาวิทยาลัยดังกล่าว    เคยได้รับรางวัลพระราชทานในสมเด็จพระเทพฯ รางวัลชนะเลิศ ระดับประเทศ จากการประกวดวงดนตรีลูกทุ่ง ดาวรุ่งมหาวิทยาลัย ในรายการ "เวทีไทย" เมื่อปี พ.ศ. 2553   และรางวัลพระราชทาน  รางวัลชนะเลิศ อีกหลายรายการ     ได้รับคัดเลือกเข้าเป็นศิลปิน Academy Fantasia Season 8th (AF8) โดยเข้ารอบ 24 คนสุดท้าย เมื่อปี พ.ศ. 2554      มีผลงานซิงเกิ้ล "เธอคือคนพิเศษ" สังกัดค่าย "รถไฟดนตรี" ที่ได้รับการโหวตติดอันดับที่ 1 Top Chart เพลงลูกทุ่ง-เพื่อชีวิต (เดือน พ.ค. 58)

ครูโมกข์
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาโท  สาขาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  วิชาเอกการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง   ระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมเครื่องกล  คณะวิศวกรรมศาสตร์  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

ครูจากัวร์
สอนวิชาแซ็กโซโฟน และ เบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีศึกษา-ดนตรีสากล (เครื่องดนตรีเอกแซ็กโซโฟน)  คณะศิลปกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (มศว. ประสานมิตร)

ครูจิมมี่
สอนวิชากีต้าร์ (โปร่ง/ไฟฟ้า) อูคูเลเล่ และเบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดนตรีตะวันตก (เครื่องดนตรีเอกกีต้าร์)  มหาวิทยาลัยพายัพ

ครูเหน่ง
สอนวิชาไวโอลิน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  (เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขาการแสดงดนตรี (เครื่องดนตรีเอกไวโอลิน)  คณะดุริยางคศาสตร์  มหาวิทยาลัยศิลปากร   เคยศึกษากับอาจารย์ที่มีชื่อเสียงและฝีมือซึ่งได้รับการยกย่องให้เป็นอันดับต้นๆ ของประประเทศไทย เช่น อ. ทัศนา นาควัชระ

ครูอ๋อม
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี (เกียรตินิยมอันดับ 2)  สาขาบริหารรัฐกิจ  คณะรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  เมื่อปีพ.ศ. 2562    ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขานวัตกรรมการสื่อสารการตลาดและดิจิทัล  คณะนิเทศศาสตร์และนวัตกรรมการจัดการ  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA)

ครูนิค
สอนวิชากีต้าร์ (โปร่ง/ไฟฟ้า) อูคูเลเล่ และเบสไฟฟ้า
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาดนตรีสากล (เครื่องดนตรีเอกกีต้าร์ไฟฟ้า)  คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

ครูมุก
สอนวิชาขับร้อง
        กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาการแสดงดนตรี  วิชาเอกขับร้อง (Voice Performance)  วิทยาลัยดุริยางคศิลป์  มหาวิทยาลัยมหิดล (ศาลายา)

ครูเกรซ
สอนวิชาดนตรีไทย (เครื่องสาย)
       จบการศึกษาระดับปริญญาตรี  สาขาวิชาดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกซออู้)  ภาควิชาดนตรี  คณะมนุษยศาสตร์  มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์  เมื่อปี พ.ศ. 2560    ปัจจุบันกำลังศึกษาต่อระดับปริญญาโท  สาขาวิชาการจัดการ  คณะบริหารธุรกิจ  มหาวิทยาลัยรามคำแหง

ครูกิ๊ง
สอนวิชาเปียโน
        จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาอาหารและโภชนาการ  คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ

ครูน้ำฝน

สอนวิชาดนตรีไทย (เครื่องสาย)
        กำลังศึกษาระดับปริญญาตรี ชั้นปีที่ 4  สาขาดนตรีศึกษา  วิชาเอกดนตรีไทย (เครื่องดนตรีเอกซอด้วง)  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย