บ้านรักดนตรี - ลาดพร้าว 120

♡ สอนดนตรี ♡ คุณภาพดี ♡ ราคาไม่แพง ♡

!!!!! ประชาสัมพันธ์ !!!!!
>>> ติวพิเศษ . IGCSE . IELTS . TOEFL . อย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์จุฬาฯ . (คลิกที่นี่เพื่อดูรวมทุกหลักสูตร)
>>> คอร์สพิเศษ ติวเข้มเปียโน 64 ชม. 18,000 บาท เรียนวันละ 4-6 ชม. เพื่อเร่งรัดนำไปใช้งาน หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องซ้อม
>>> บริการเช่าห้องซ้อมเปียโน ชม.ละ 100 บาท

4) วิชาที่เปิดสอน / อัตราค่าเรียน

          ค่าเรียนชำระเป็นงวด  เรียนได้ 4 ชม.  ปกติเรียนสัปดาห์ละ 1 ชม.  สามารถลาหยุดได้ 1 ครั้ง โดยแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน   หากชำระค่าเรียนล่วงหน้า 3 งวด รับส่วนลดพิเศษ 5%   6 งวด ลด 10%  (ครั้งแรกที่สมัครมีค่าแรกเข้าเพิ่มอีก 100 บาท)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ขิม
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / เด็กเล็ก (30นาที) 1,300 บาท 

รับสอนตั้งแต่อายุ 5 ปีขึ้นไป  เรียนทักษะการบรรเลงขิม ตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับกลาง-สูง เพื่อสามารถบรรเลงเดี่ยวและร่วมกับวงได้ พร้อมทั้งเรียนทฤษฎีดนตรีไทยควบคู่ไปกับการต่อเพลง นอกจากนี้ยังสอนให้ผู้เรียนสามารถเทียบเสียงและเปลี่ยนสายขิมด้วยตนเองได้ (ระดับเสียงขิมใช้เครื่อง Tuner ของดนตรีสากลเป็นตัวเทียบเสียง)    การเรียนการสอนมีทั้งแบบไทยเดิมและประยุกต์  อ้างอิงหลักสูตรของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นหลัก 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ซอด้วง / ซออู้ / ขลุ่ย
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท
รับสอนตั้งแต่อายุ 7 ปีขึ้นไป  เรียนทักษะการบรรเลงตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน จนถึงระดับกลาง-สูง เพื่อสามารถบรรเลงเดี่ยวและร่วมกับวงได้ พร้อมทั้งเรียนทฤษฎีดนตรีไทยควบคู่ไปกับการต่อเพลง   การเรียนการสอนมีทั้งแบบไทยเดิมและประยุกต์  อ้างอิงหลักสูตรของชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง) เป็นหลัก 
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


ขับร้อง (Voice)
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / เด็กเล็ก (30 นาที) 1,300 บาท

รับสอนตั้งแต่อายุ 4 ปีขึ้นไป   เรียนทักษะการเปล่งเสียง  การควบคุมเสียง  การออกเสียงสระ  พยัญชนะ   การใช้กล้ามเนื้อส่วนต่างๆ เพื่อพยุงเสียง  เทคนิคการหายใจที่ถูกต้อง   การนับจังหวะเพื่อขับร้องโดยไม่คร่อมจังหวะ  ทฤษฎีโน้ต   ตลอดจนพื้นฐานการเป็นนักร้องที่ดี  ได้แก่  ท่าทางการร้อง  การสื่อความหมาย  การแสดงออกบนเวทีด้วยลีลาท่าทางที่เหมาะสมตามอารมณ์ของบทเพลง   เพื่อเสริมสร้างความมั่นใจและความกล้าแสดงออกในที่สาธารณะ

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


เปียโน
เรียนเดี่ยว 2,200 บาท / คู่ 1,500 บาท / เด็กเล็ก (30 นาที) 1,400 บาท / คอร์สติวเข้ม 64 ชม. 18,000 บาท

รับสอนตั้งแต่เด็กอายุ 4 ขวบขึ้นไปจนถึงผู้ใหญ่ ไม่จำกัดอายุ  สอนตั้งแต่ขั้นเริ่มต้นพื้นฐานไปจนถึงขั้นกลาง-สูง    หลักสูตรสำหรับเด็ก ใช้หลักสูตร Alfred’s Basic Library All-In-One Course เป็นหลัก ซึ่งเป็นบทเรียนที่เหมาะสำหรับฝึกทักษะทั้งทางด้านการเล่น ร้อง ฟัง และทฤษฎีดนตรีควบคู่กันไป ทำให้เด็กๆ มีพื้นฐานด้านเปียโนที่ดี     สำหรับหลักสูตรสำหรับผู้ใหญ่ จะใช้ Alfred’s Basic Adult Piano Course เป็นหลัก เพื่อสร้างพื้นฐานด้านเปียโน โดยสอดแทรกเทคนิคการเล่นเพลง คลาสสิก  ป็อบ  บลูส์   และผู้เรียนสามารถเรียนเพลงที่ต้องการฝึกเล่นเพื่อความเพลิดเพลินใจ หรือนำไปใช้ในโอกาสพิเศษโดยเฉพาะ     สำหรับการสอบเกรดเปียโนของนักเรียนทั้งเด็กและผู้ใหญ่ จะใช้หลักสูตรของสถาบัน Trinity Guildhall เป็นหลัก สามารถสอบได้ตั้งแต่ระดับเกรด Initial (ขั้นพื้นฐาน) จนถึงเกรด 8 (ขั้นสูง)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ไวโอลิน
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / กลุ่ม 4 คน 1,000 บาท / เด็กเล็ก (30นาที) 1,300 บาท

เปิดสอนระดับเบื้องต้นจนถึงขั้นกลาง-สูง ตั้งแต่ไม่มีพื้นฐานจนสามารถเล่นบทเพลงเดี่ยวเพื่อแสดงในโอกาสต่างๆ ได้   ใช้บทเรียน Essential Elements for Strings ซึ่งเข้าใจง่าย เน้นการอ่านโน้ต โดยเริ่มจากบทเพลงสั้นๆ ง่ายๆ ไปสู่เพลงที่ยากขึ้นทีละขั้น  ควบคู่ไปกับ Suzuki Method ซึ่งเน้นการเล่นโดยใช้หูและความจำ  และเรียนเพลงคลาสสิก  เพลงป๊อบ  หรือเพลงที่ผู้เรียนชื่นชอบ เป็นเพลงเสริม     สำหรับการเรียนเพื่อสอบเกรด ใช้หลักสูตรของสถาบัน Trinity Guildhall ตั้งแต่เกรด Initial จนถึงเกรด 5

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


กีตาร์ (โปร่ง /ไฟฟ้า /คลาสสิก )
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / กลุ่ม 4 คน 1,000 บาท

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลาง-สูง  การเรียนเน้นภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการเล่นจริง โดยอ้างอิงตำราเรียนหลักสูตรของ FastTrack Guitar และ Hal Leonard เป็นหลัก
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


เบสไฟฟ้า
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / กลุ่ม 4 คน 1,000 บาท

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลาง  เน้นภาคปฏิบัติที่สามารถนำไปใช้ในการเล่นจริง อ้างอิงหลักสูตรของ FastTrack Bass เป็นหลัก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


อูคูเลเล่ (Ukulele)
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / กลุ่ม 4 คน 1,000 บาท / เด็กเล็ก (30นาที) 1,300 บาท

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐาน ใช้เวลาเรียนประมาณ 3 เดือนก็เล่นเป็นเพลงง่ายๆ ได้  จนถึงระดับกลางที่สามารถเล่นบรรเลงคนเดียวทั้ง ทำนอง เบส และเสียงประสาน พร้อมๆ กัน   หนังสือเรียนใช้หลักสูตรของ Hal Leonard Ukulele Course เป็นหลัก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .


แซ็กโซโฟน
เรียนเดี่ยว 2,000 บาท / คู่ 1,400 บาท / กลุ่ม 3 คน 1,100 บาท / กลุ่ม 4 คน 1,000 บาท

สอนตั้งแต่ขั้นพื้นฐานจนถึงระดับกลาง  สไตล์คลาสสิก  ป๊อบ  แจ๊ส   อ้างอิงหลักสูตรของ Hall Leonard เป็นหลัก

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

ทฤษฎีดนตรีสากล
เรียนเดี่ยว 1,800 บาท / คู่ 1,200 บาท / กลุ่ม 3 คน  900 บาท / กลุ่ม 4 คน 800 บาท

วิชาทฤษฎีดนตรี ใช้สำหรับสอบเข้าศึกษาต่อทางด้านดนตรี ในระดับมัธยมปลาย หรือปริญญาตรี  สอบเทียบเกรดของสถาบันทางดนตรี  หรือสอบควบคู่ไปกับวิชาปฏิบัติเครื่องดนตรีของสถาบัน Royal School of Music   และเป็นพื้นฐานที่สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการแต่งเพลง เรียบเรียงเสียงประสาน ฯลฯ     สอนตั้งแต่ระดับเกรด 1 ถึงเกรด 5 โดยอ้างอิงหลักสูตรของสถาบัน Trinity Guildhall เป็นหลัก
.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .