บ้านรักดนตรี - ลาดพร้าว 120

♡ สอนดนตรี ♡ คุณภาพดี ♡ ราคาไม่แพง ♡

!!!!! ประชาสัมพันธ์ !!!!!
>>> ติวพิเศษ . IGCSE . IELTS . TOEFL . อย่างมืออาชีพโดยคณาจารย์จุฬาฯ . (คลิกที่นี่เพื่อดูรวมทุกหลักสูตร)
>>> คอร์สพิเศษ ติวเข้มเปียโน 64 ชม. 18,000 บาท เรียนวันละ 4-6 ชม. เพื่อเร่งรัดนำไปใช้งาน หรือสำหรับผู้ที่ไม่มีเครื่องซ้อม
>>> บริการเช่าห้องซ้อมเปียโน ชม.ละ 100 บาท

5) การชำระเงิน / ระเบียบปฏิบัติ

           การชำระค่าเรียน :   ชำระค่าเรียนเป็นงวด  (1 งวด สามารถเรียนได้ 4 ครั้ง  ปกติเรียนสัปดาห์ละ 4 ครั้ง  ครั้งละ 1 ชั่วโมง) โดยให้ชำระภายในครั้งสุดท้ายของแต่ละงวด (ชั่วโมงที่ 4 ของการเรียนการสอน )     สำหรับการสมัครเรียนครั้งแรก มีค่าแรกเข้าจำนวน 100 บาท  และค่าเรียนล่วงหน้าอย่างน้อย 1 งวด    หากชำระทีเดียว 3 งวด จะได้รับส่วนลดพิเศษ 5%  หรือ  6 งวด ลด 10%     
            สำหรับค่าเรียนแต่ละวิชาดูได้ที่หัวข้อ "วิชาที่เปิดสอน / อัตราค่าเรียน"

           การลา :   ผู้เรียนมีสิทธิ์ลาหยุดได้ 1 ครั้ง ต่อการชำระค่าเรียน 1 งวด   แต่ในกรณีที่เรียนกลุ่มจะต้องลาพร้อมกันทั้งกลุ่ม    ถ้าผู้เรียนลาเกิน จะถือเป็นการ "ขาดเรียน" (นับเป็นชั่วโมงเรียน 1 ครั้ง โดยที่ไม่มีสิทธิ์เรียนชดเชย)  เว้นเสียแต่ไม่ได้ใช้สิทธิ์ลาในงวดก่อนๆ จะสามารถใช้สิทธิ์ลาย้อนหลังได้  หรือทางโรงเรียนให้ใช้สิทธิ์ลาล่วงหน้า 1 ครั้งในงวดถัดไป      ทั้งนี้ การลาให้แจ้งลาล่วงหน้ากับทางโรงเรียนโดยตรง (มิใช่แจ้งกับครูผู้สอน)  อย่างน้อย 1 วันก่อนถึงวันเรียน ภายในเวลา 18:00 น.  หากผู้เรียนไม่มาเรียนโดยที่มิได้แจ้งลาล่วงหน้า  หรือแจ้งหลังจากเวลาดังกล่าว จะถือเป็นการ "ขาดเรียน"
            ในกรณีที่ครูผู้สอนลา แต่มีครูท่านอื่นที่สามารถสอนแทนได้  จะถือว่าในชั่วโมงนั้นยังคงมีการเรียนการสอนปกติ  แต่หากไม่มีครูที่สามารถสอนแทนได้ ทางโรงเรียนจะโทรแจ้งให้ผู้เรียนทราบ และจะไม่นับชั่วโมงเรียน

           การมาสาย :   ผู้เรียนที่มาสาย ครูจะสอนให้ภายในเวลาที่เหลือเท่านั้น   ส่วนกรณีที่ครูมาสาย หากชั่วโมงถัดไปไม่มีนักเรียน ครูจะสอนชดเชยเวลาให้ภายในครั้งนั้น  แต่หากมีนักเรียนรอเรียน หรือผู้เรียนไม่สะดวกเรียนชดเชยในครั้งนั้น ทางโรงเรียนจะลงบันทึกเวลาในแต่ละครั้ง และรวมจำนวนเวลาที่ครูสาย ให้ครูสอนชดเชยเมื่อมีโอกาส

           วันหยุด :   โรงเรียน "เปิด"ทำการตามปกติ ในวันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ทั่วไป   ผู้เรียนสามารถลาพิเศษเพิ่มเติมได้โดยให้แจ้งล่วงหน้าเช่นเดียวกับการลาปกติ    ส่วนวันหยุดสำคัญที่โรงเรียนจำเป็นต้องปิดทำการจะประกาศแจ้งล่วงหน้าให้ทราบที่บอร์ดด้านหน้าประตูทางเข้า

           การพักการเรียน (Drop) และเลิกเรียน :   ให้แจ้งล่วงหน้าเช่นเดียวกับการลาปกติ และถือเป็นการใช้สิทธิ์ลา 1 ครั้ง    ผู้เรียนสามารถลาพักการเรียนชั่วคราว (Drop) โดยมีกำหนดระยะเวลาไม่เกิน 1 ปี นับจากรอบบิลงวดสุดท้ายที่ชำระค่าเรียน  ผู้เรียนจะไม่เสียสิทธิ์ชั่วโมงเรียนที่ยังคงเหลือเมื่อกลับมาเรียนต่อตามปกติ  แต่จะไม่สามารถล็อควันเวลาเดิมที่เคยเรียนได้    หาก drop เกินกำหนด 1 ปี จะถือว่าผู้เรียน "เลิกเรียนถาวร" และสละสิทธิ์ชั่วโมงเรียนที่ยังคงเหลือทั้งหมด  ซึ่งทางโรงเรียนไม่มีนโยบายคืนค่าเรียนแต่อย่างใด